top of page

Next Event | 03/04/2023 | 09:00 am

     Wspólna praca dla naszych

sąsiadów, naszej miejscowości

           i Nas Samych. 

Zarząd

  Witold Kolasa                  Prezes

  Marta Chojna                  Wiceprezes

  Ewelina Parol Kowalska  Skarbnik

  Bernard Gackowski         Sekretarz

Time

09:00

Next Meetup
About

Komisja Rewizyjna

        Karolina    Beksa
        Kazimierz  Czarnecki
        Patrycja     Mazur
Organizers

Dane Stowarzyszenia

REGON 364836831  

KRS   0000622044  

NIP 5792259258  

 

"WSPO-MÓŻ Nasz Plac Marzeń" 

Bank Spółdzielczy w Stegnie

                 NR KONTA 40 8308 0001 0003 9707 2000 0030

STOWARZYSZENIE

"TUJSK SOBIE I SĄSIADOM"

BS STEGNA    

NR KONTA 95 8308 0001 0003 9707 2000 0010  

 

Dotacje 

Dofinansowania przed powstaniem Stowarzyszenia to

  1. Dofinansowanie     1264,00. (Tablica 665-lecia, ogrodzenie)

  2. Dofinansowanie   5000,00. (Polbruk pod wiatami i ławki i     stoły)

  3. Dofinansowanie   7000,00. (Ławki, stoły, kolumny)

Stowarzyszenie uzyskało dofinansowania za napisane projekty.

1. projekt 5000 zł dotacji dla młodej organizacji

(Projektor, ekran, stroje, laptop, program księgowy)

2. projekt 1000 zł Nasza wspólna historia, praca, piękno i odpoczynek. (z Tesco)

3. projekt 5000 zł 670-lecie, historia, wiedza, praca, zabawa (Krąg na ognisko, ławki na plac zabaw)

oraz udzieliło osobowości prawnej czterem Grupom Nieformalnym

  1. Grupa Nieformalna "Nasza Historia i Tradycja" tytuł "Historia i tradycja"                 500,00

  2. Grupa Nieformalna "Babcie i my"" tytuł "Z babcią jemy zdrową żywność"              500,00

  3. Grupa Nieformalna "Rodzeństwo, siostrom i braciom" tytuł "Powielamy nasze pragnienia, siostrom i braciom"                                                                                                              500,00 

  4. Grupa Nieformalna "Mała Wieś Duże Możliwości" tytuł "Dach Wioski"                   3 261,50

  5. Grupa Nieformalna "Mała Wieś Duże Możliwości" tyt. "Zwolnij człowieku i spocznij" 2000,0

  6. Grupa Nieformalna "Mała Wieś Duże Możliwości" tyt. "Zatrzymać czas"                 1400,00

  7. Grupa Nieformalna "Nowotna - nowe lepsze jutro" tytuł "Rewitalizacja terenu zielonego - Park w Nowotnej"                                                                                                                  3000,00

Statut Stowarzyszenia

Past Events

                                                                RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Stowarzyszenie „Tujsk Sobie i Sąsiadom” informuje, że zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm ) przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających        z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.


Stowarzyszenie „Tujsk Sobie i Sąsiadom” informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia „Tujsk Sobie i Sąsiadom”, mający siedzibę  w Tujsku, 82-103 Stegna.


Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu „Tujsk Sobie i Sąsiadom”, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 przywołanej ustawy.

    Kontakt

sobieisasiadom@wp.pl

tel. 500693820

Zarejestruj się jeżeli chcesz wiedzieć o wszystkich naszych nadchodzących wydarzeniach. (w toku)
Subcribes

Sponsorzy

Sponsors
bottom of page